WWW.SIKRINGSNETTET.DK


Det intelligente alarmsystem giver mulighed for en individuel opbygning af alarmsikring i huset, samtidig med at det giver mulighed for en effektiv naboovervågning. Alarmsystemet kan opbygges ved hjælp af dørkontakter, PIR-detektorer (Passiv InfraRød sensor) eller andre former for alarmkontakter. Systemet kan suppleres med diskret placerede kontakter for nødkald ved overfald.
Har man allerede et alarmsystem, kan man anvende det eksisterende system, såfremt der i dette alarmsystem er de nødvendige kontaktudgange. Hvor andre alarmsystemer ringer op til en række telefonnumre, alarmerer dette intelligente system øjeblikkeligt enten alle naboer eller de, der indgår i den fastlagte gruppe. Sikkerheden er baseret på, at der indenfor den enkelte gruppe af husstande er en indbyrdes forståelse for hurtigt at reagere når alarmen går og ikke mindst er forståelse og respekt for situationer, hvor et medlem af kredsen har udløst en fejlalarm. Systemet er Web-baseret, hvorfor der ikke kræves kabling udenfor ejendommen.
Hvordan systemet fungerer i praksis, kan ses på dette videoklip fra TV Lorry og på dette videoklip fra TV-Ishøj
Systembeskrivelse.

Systemet er Web-baseret og kræver tilslutning til ejendommens internet. Netopkoblingen sker enten via eksisterende router eller switch eller ved nyinstallation af samme. Ved denne opkobling behøver PC'en ikke at være tændt for at alarmsystemet kan fungere. Det eneste der kræves er, at routeren/switchen er tændt. Sker der indbrud/overfald i en ejendom, giver ejendommens alarm besked til centralenheden. Centralenheden genkender alarmen og ud fra alarmens tilhørsforhold til en alarmgruppe, udsendes alarmbesked til alle øvrige ejendomme, der indgår i gruppen. Hos de tilsluttede ejendomme afgives alarm såvel indenfor som udenfor. Desuden kan man se hvorfra alarmen er aktiveret, samt hvilken type alarm der er tale om. Eksempelvis indbrud eller overfald. Ud over alarmering af naboer, har systemet mulighed for at sende en SMS-besked til en udvalgt personkreds. Den hurtige responstid, fra en alarm aktiveres til naboerne bliver adviseret, sikrer at tyve/overfaldsfolk ikke har tid og mulighed for at slippe væk.


Systemenheder.

Alarmmodul: Alarmmodulet består af en lille boks der placeres dér, hvor man normalt har adgang til huset (hoveddør/bryggers etc.). Alarmmodulet indeholder betjeningstryk for til- og frakobling af systemet. Derudover er modulet forsynet med et display, der viser systemets tilstand og i alarmtilfælde, hvorfra alarmen er afsendt. Alarmmodulet tilføres strøm fra en separat spændingsforsyning (medfølger). Herudover skal alarmmodulet tilsluttes router eller switch via netkabel. Tilslutning af alarmkreds jf. nedenfor sker til alarmmodulet. Der medleveres separat betjeningsvejledning for alarmmodul.


Alarmkreds.

Alarmkreds opbygges typisk via et antal dørkontakter, eventuelt suppleret med en PIR-detektor. Kredsen opbygges normalt således, at man kan etablere et kredsløb - hvor en del er aktiv om natten - og det samlede system er aktivt, når huset er forladt. Valg af dag- og natkreds sker via alarmmodulet. Ved valg af PIR-detektorer, skal der tages hensyn til eventuelle husdyr i huset. Kontakter for nødkald placeres centralt i huset og hvor man i forbindelse med et eventuelt overfald vil have let adgang. Alarmkreds for overfald er aktiv hele tiden, således at der ikke skal bruges tid til aktivering i situationen. Det er dog muligt at frakoble muligheden for nødkald, hvis det i særlige tilfælde ønskes, f.eks. ved børnefødselsdage, hvor der er pilfingre til stede. Alarmgivere for signal - både internt i huset samt udvendig på ejendommen - tilsluttes direkte til terminal i alarmmodulet.


Produkter og priser.

Årligt gebyr.
Årligt gebyr: 180,00 kr incl. moms.
NB! Ved køb af alarmmodul i 2022 betales først gebyr fra 2023.

Teknisk support.
Teknisk support vedr. installation og idriftsættelse. Max. 1 time: 300,00 kr (excl. transport)
NB! Teknisk support omfatter kun vejledning til hvordan man etablerer et kredsløb, alternativt instruktion i brug.

Ekstra tilbehør.
Kontakter for overfaldsalarm.
Strømforsyning med indbygget batteri-backup.
Nøglekontakt, så alarmsystemet kan til- og frakobles med nøgle i stedet for at bruge koder.
Mulighed for at sende SMS-alarmer til udvalgte numre.
Følere for røg, brand, oversvømmelse mm.
Bestillingsliste.

Udskrivning af tom bestillingsliste (pdf)


Ofte stillede spørgsmål.

Jeg har husdyr. Vil det så være muligt at etablere et alarmsystem?
Ja. Der kan anvendes magnetkontakter på døre og vinduer. Der findes også PIR-detektorer, som ikke påvirkes af mindre husdyr i gulvhøjde. En mindre hund, som befinder sig på gulvet, giver derfor ingen problemer. Hvis den derimod hellere vil ligge i en god stol, kan det give problemer. I nogle tilfælde er det så muligt at placere PIR-detektoren, så de kritiske møbler er udenfor rækkevidde. Ofte vil man placere PIR-detektorerne, så de bl. a. sikrer mod indtrængen gennem vinduerne. Det kan næppe lade sig gøre, hvis man har kat, for katte vil jo meget gerne op og kigge ud ad vinduerne. Selv en lille undulat vil kunne aktivere PIR-detektoren. Hvis det derfor ikke er muligt at benytte PIR-detektorer, kan der i stedet anvendes magnetkontakter på døre og vinduer. Evt. kan der benyttes magnetkontakter og/eller en lysbom. En lysbom består af en sender, som udsender en usynlig infrarød lysstråle. Lysstrålen registreres af en modtagerenhed et andet sted i lokalet og hvis lysstrålen brydes (f. eks. af en tyv), aktiveres alarmen.

PIR-detektorer (rumfølere) i andre systemer generes ikke af dyr under ca. 30 kg uanset hvor dyret opholder sig. Hvordan fungerer sikringsnettets PIR-detektorer?
Sikringsnettet benytter, ligesom de fleste andre alarmsystemer, PIR-følere af god kvalitet. Hvis PIR-følerne i andre systemer ikke generes af dyr under 30 kg, uanset hvor de befinder sig, er følsomheden tilsyneladende indstillet så lavt, at en indbrudstyv også kan slippe forbi PIR-føleren. Det er desværre et kendt problem, at fejlalarmer fra husdyr undgås blot ved at skrue ned for følsomheden, uden at sikre sig at der stadig reageres på f. eks. små indbrudstyve. Problemet er bl. a. behandlet i "Kontant" fra d. 24/1-2018.
Normalt kan sikringsnettets PIR-følere placeres, så de ikke generes af husdyr, men de skal ligesom i andre alarmsystemer placeres med omtanke.

Kan sikringsnettets alarmsystemer jammes? Jeg har læst, at en del tyve bruger jammere, så trådløse PIR-detektorer og magnetkontakter ikke kan sende besked til alarmmodulet.
Et trådløst alarmsystem fra sikringsnettet kan jammes. Det kan alle trådløse alarmsystemer desværre. Hvis du ser reklamer for trådløse alarmsystemer, som ikke kan jammes, så er det for godt til at være sandt. Du kan læse mere om jamning på "https://ing.dk/artikel/tyve- jammer-traadloese-alarmer-med-billigt-udstyr-koebt-paa-nettet-177514".
Jamning kan kun forhindres ved at benytte ledningsforbundne enheder. Det er mere besværligt at montere, men giver også en masse fordele, som opvejer besværet.

Skal min PC være tændt hele tiden?
Nej. Kommunikation sker udenom PC'en. Kun router/switch skal være tændt.

Kan naboer og andre se på nettet hvem der ikke er hjemme?
Nej. Alarmhåndtering sker lokalt i de enkelte moduler og ikke på central PC.

Hvad sker der, når strømmen forsvinder til huset?
Så er der ingen mulighed for at sende en alarm. Til gengæld vil systemet registrere, at der ikke er kommunikation med alarmmodulet og dermed give systemfejl.

Jeg har ikke fast opkoblet internet, har jeg så ingen muligheder?
Der planlægges en mulig løsning for ejendomme uden internetopkobling. Løsning udarbejdes, hvis der er interesse for det.

Kan jeg sikre mig mod at alarmen er ude af drift, hvis strømmen forsvinder til huset?
Ja. Der er en boks med indbygget batteri, som kan give backup forsyning til både alarmmodul og router. Dette produkt vil kunne leveres, hvis der er interesse for det.

Hvad sker der med det overordnede system, såfremt der måtte opstå sygdom eller anden hindring?
I forbindelse med lancering, vil der være udarbejdet en plan for back-up, således at man ikke pludselig står med et produkt, der ikke kan serviceres.

I Berlingske Tidende den 1. november 2010 er omtalt et system, der lanceres af TDC. Dette system er også WEB-baseret samt giver mulighed for SMS og billeder fra hjemmet ved alarm.
Det system som TDC tilbyder, har stadigvæk ikke den styrke som vi lancerer, da man stadigvæk selv skal advisere naboer eller andre i tilfælde af alarm. Det system vi tilbyder, har også mulighed for videooptagelse og -transmission. Man skal være opmærksom på, at videokameraer i den prisklasse ofte giver dårlige billeder og derved gør det umuligt at se detaljer. I øvrigt vil vort system også kunne håndtere videooptagelser.

Hvis der er alarm og ingen er hjemme, hvor længe vil alarmen lyde?
Lovgivningen fastlægger grænser for hvor længe en alarm må lyde (180 sek.). Men systemet er opbygget således, at der kun gives alarm hos de beboere, der er hjemme. Husdyr vil således ikke udsættes for høreskader som følge af langvarig alarm.

Koder ved aktivering af modul -er det en vanskelig sag?
Al begyndelse er svær. Inden opstart kan man vælge, hvor mange cifre der skal indgå i koden. Herefter vælger man en kode, som man er helt sikker på man kan huske. En betjeningsmæssigt enklere, men lidt dyrere, løsning er at montere en nøglekontakt ved indgangsdøren. Alarmsystemet kan så til- og frakobles med dørnøglen.

Hvordan sikrer man sig mod hærværk på parcellen?
Hvis der sker indbrud aktiveres alarmen. Hvis man fjerner eller destruerer alarmboksen er alarmen allerede aktiveret og afsendt. Man vil således ikke kunne forhindre alarmering af øvrige naboer. Såfremt man afbryder strømmen udefra, vil strømforsyning med batteri backup løse problemet.

Hvor mange parceller skal der være i en gruppe?
Det anbefales, at man er mindst 4 - 5 stk. så der er altid er nogen hjemme, også i ferieperioder. Man kan i øvrigt godt indgå i flere grupper. Hvis man kun er f.eks. 4 parceller på en stikvej kan man komme i gruppe med beboere på nabostikvejen. Kommer der nye til, er det en smal sag at udvide gruppen. Er der forskel på skalsikring og natsikring? I princippet ikke. Man kan sagtens anvende natsikring om dagen. Det kan være tryghedsskabende, at alarmen er tilsluttet, også når man er hjemme.

Kan forsikringsselskaber anerkende systemet i relation til nedsat præmiebetaling?
Systemet er udviklet i et interessefællesskab indenfor grundejerforeningerne og er som sådan ikke certificeret. En sådan certificering er en lang og bekostelig affære, hvilket vi ikke mener tjener noget formål. Ved henvendelse til ens forsikringsselskab er det dog ofte muligt at opnå afslag i præmien. Det er sket både i Pilegårds Vænge og Ørnekærs Vænge.

Hvor lang tid har man til at afbryde systemet?
Hvis man benytter den normale indgang til huset (hoveddør/bryggers), har man 25 sekunder til at frakoble alarmen ved at indtaste den korrekte kode. Brug af alle andre adgangsveje (f. eks. vinduer) resulterer i alarm uden nogen forsinkelse.

Kan man slå rumfølere fra?
I princippet nej og dog kan det lade sige gøre, men det bliver via en kontakt udenfor systemet. Man skal så selv holde styr på, om rumfølere er koblet til eller fra.

Kan man ændre gruppe?
Ikke noget problem. Der er ingen begrænsninger, det er kun et spørgsmål om programmering.

Er der et skilt man kan sætte på ejendommen der fortæller, at dette hus er overvåget?
Ja, der medfølger mærkater til vinduer og døre.

Hvad sker der, når man aktiverer alarmen ved en fejl?
Man får besøg af en masse rare naboer og så er det med at have kaffe og kager parat.

Hvornår kan systemet komme i gang?
Det vil forventeligt kunne være i drift et par uger fra bestilling og betaling er modtaget.

Er det muligt, at en overfaldsalarm kan aktiveres i mere end en gruppe?
Det er der principielt ikke noget i vejen for. Det er et spørgsmål om programmering.

Hvilken holdning har politiet til dette system?
Københavns Vestegns politi har en positiv holdning til systemet. Modtagne alarmer videresendes allerede nu til de lokale patruljevogne. Det skal i øvrigt indskærpes, at man ikke skal begå selvtægt mod potentielle indbrudstyve. Observer og tilkald straks politiet. Hvis tyvene allerede er forduftet, tilkaldes politiet alligevel.

Vil det være muligt at hacke sig ind på systemet udefra?
Nej, opsætning af moduler sker direkte i alarmmodulet og parametre kan således ikke ændres udefra.

Hvor finder jeg flere oplysninger om alarmsystemet?
www.sikringsnettet.dk indeholder alt relevant stof og vil løbende blive opdateret med nye produkter.

Herudover har de tre grundejerforeninger nødvendig information på deres egne hjemmesider:
www.pilegaardsvaenge.dk
www.vibeholms-vaenge.dk
www.ørnekærgård.dk
Hvis man tilmelder sig til sin grundejerforenings mail service, vil man løbende blive orienteret, når der foreligger nyheder.

Jeg har ikke kunnet finde svar på mit spørgsmål. Hvad skal jeg gøre?
Send en mail med spørgsmålet til: mail@sikringsnettet.dk

Sidst opdateret: 30-11-2022